Bunkerne

Den tyske Wehrmacht byggede i løbet af 1944 5 større bunkere i området omkring flyvepladsen. Det drejede sig 3 stk. mandskabsbunkers af typen R622, hver beregnet til 20 mand; samt 2 stk. kom-mandobunkers af typen R608. Derudover byggedes 5 stk. små bunkers af typen R58c beregnet til en mortér eller et maskingevær.
I flg. tyske papirer, blev der foretaget udgravninger til yderligere 3 større bun-kers, som dog aldrig blev påbegyndt.
Det drejede sig om endnu en mandskabsbunker af typen R622, en hospitalsbunker af typen R639 og en radiobunker af typen L484. Desuden var yderligere 10 stk. R58c planlagte. Der blev brugt 928 m³ jernbeton til bygningen af en R622 og 1350 m³ jernbeton til en R608. Til en R58c blev der brugt 17 m³ jernbeton. I alt blev der brugt 5.569 m³ jernbeton til bygningen af bunkerne på Beldringe.
Grundplaner over færdige, påbegyndte og
planlagte bunkere på flyvepladsen
Kommandobunker
R608

To anlagt
(Museumsbunker)
Mandskabsbunker
R622

Tre anlagt
R702
To planlagt
Hospitalsbunker
R639

Påbegyndt ikke færdigstøbt
Radiobunker
L484

Påbegyndt ikke færdigstøbt
Copyright T. Soelberg
Museumsbunkeren – Regelbau 608
Her ses de tyske fæstningpionerers optegnelser af bunkeranlæggene pr. 15.01.1945 – Tryk på billederne for at se dem i et større format
Mandskabsrummet Panserdør
Tryk på billederne for at se dem i et større format
Bunkertelefon, omstillingsbord og felttelefon
Et hånddrevet ventilationsanlæg af typen H.E.S. 2,4
Se flere billeder i vores