Bombning I Nyborg

Bombningen af benzin- og olieanlæggene ved Nyborg

Natten mellem d. 27. og d. 28. juni 1940 foretog den britiske “Bomber Command” den eneste rent strategiske bombning i Danmark. Benzin- og olieanlæggene på Avernakke ved Nyborg blev bombet af 8 Hampdens fra No. 44 Sqdn. og 4 Hampdens fra No. 50 Sqdn. Som sekundære mål blev anvist tankanlæggene ved Fredericia samt flyvepladsen “Westerland” på Sild.

Flyene lettede fra flyvepladsen “Waddington” mellem kl. 22.07 og 22.49. Lasten bestod af 28 stk. 500 punds og 30 stk. 250 punds sprængbomber samt 300 stk. 4 punds brandbomber. 12 af spræng-bomberne blev indstillet til at detonere hhv. 8, 12 og 18 timer efter nedslag. Alle maskiner fandt målet uden vanskeligheder, og angrebet startede kl. 01.05. Sergeant Harbourne (No. 44 Sqdn.) nedkastede som den første sine bomber – fra 2000 fods højde. Pilot Officer Lewis (No. 44 Sqdn.) angreb to gange – kl. 01.20 og kl. 01.32 – begge gange fra 1000 fod. P.O. Parker (No. 44 Sqdn.) angreb kl. 01.22 – også i 1000 fods højde. Kl. 01.23 angreb den første maskine fra No. 50 Sqdn. – P.O. Gardiner – fra 8000 fods højde. Flying Officer Watts (No. 50 Sqdn.) angreb også fra 8000 fods højde. Kl. 01.30 gik P.O. Spencer og F.O. Corr (hhv. No. 44 Sqdn. og No. 50 Sqdn.) til angreb. Begge angreb fra 5000 fods højde. Kl. 01.37 angreb Squadron Leader (No. 50 Sqdn.) Oxley fra 8000 fods højde. Sergeant Paskell (No. 44 Sqdn.) angreb fire gange mellem kl. 01.45 og kl. 02.00 – de første tre gange fra en højde af 2000 fod – den sidste fra kun 200 fod. Kl. 01.58 angreb Squadron Leader (No. 44 Sqdn.) Herring fra 6000 fod. Flight Lieutenant Siebert (No. 44 Sqdn) angreb kl. 02.00 fra 4000 fod. Tilbage var P.O. Hynes fra No. 4 Sqdn., som havde fået til opgave, at iagttage angrebets effekt. P.O. Hynes angreb derfor som det sidste fly kl. 02.15 fra en højde af 1000 fod. Da P.O. Hynes angreb, var 8 tanke i brand. Da han forlod målområdet, observerede han 2 intakte tanke, mens 2 ikke kunne ses pga. røg.
Billeder fra Nyborg efter angrebet
Anlægget på Avernakke bestod af 18 opretstående og 4 vandrette, overjordiske tanke samt 8 underjordiske. Resultatet af angrebet var: 9 af de opretstående tanke blev beskadigede – 7 af disse kunne ikke bruges igen. Resten af tankene tog ikke skade af angrebet. En del tekniske installationer blev ødelagt ved angrebet, men disse blev hur-tigt repareret igen. Derudover blev 6 tankvogne og en bil mere eller mindre ødelagt.
Epileptikerhjemmet (1200 m fra anlægget) blev svært beskadiget af 4 sprængbomber. 2 bomber detonerede på en mark og ødelagde en villa samt beskadigede flere andre. I Kajbjergskoven ca. 4 km. fra målområdet landede 4 sprængbomber, som raserede en skovstrækning på 150 m. Ingen personer kom til skade, hverken under selve angrebet eller under oprydningsarbejdet.
Anlægget blev ramt af i alt 15 sprængbomber (5 af disse var forsagere) og mellem 50-100 brandbomber. Dvs. kun ca. 25% af sprængbomberne og mellem 16-33% af brandbomberne ramte deres mål. Dette lyder måske som om, angrebet blev en fiasko – men senere statistikker viste, at en træfsikkerhed på 25% var særdeles god for et industrielt mål.